Současnost

Díky přísné kontrole jakosti a stále rostoucí nabídce námi poskytovaných služeb je skupina INDUTEC, s ročním obratem převyšujícím 120 milionů Euro, zaměstnávající více než 4000 osob ve 40 závodech v Německu, Holandsku, Belgii, Španělsku, Portugalsku, Polsku a České republice, významným hráčem na evropském trhu služeb pro průmysl.

Našim zákazníkům nabízíme rozsáhlou škálu služeb, jako čištění, údržba a obsluha výrobních závodů v celé řadě odvětví: automotive, strojírenství, petrochemický a farmaceutický průmysl, potravinářství, energetika výroba skla a cementu, hutnictví a slévárenství atd.

K této komplexní nabídce našich stálých služeb jsme schopní rovněž pomoci vyřešit Vaše problémy v urgentních a krizových situacích.

Díky našemu komplexnímu – kvantitativnímu i kvalitativnímu – růstu jsme Vás schopni podpořit i v mnoha dalších oblastech – stačí se dotázat!